top of page

POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

INFORMAŢII PRIVIND DREPTURILE PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Informaţii în legătură cu societatea care prelucrează datele dvs.:

Denumire: Mariv Consult EOOD

CUI / COD BULSTAT: 115852162

Sediul social şi adresa administrativă: Plovdiv, b-dul „Bulgaria” 158

Adresa de corespondenţă: Plovdiv, str. „Dragota” 24

Telefon: +359877555111

E-mail: fotoralasers@gmail.com

Site web: www.fotoralasers.com

 

Informaţii privind autoritatea competentă de supraveghere a protecţiei datelor cu caracter personal

Denumire: Comisia pentru protecţia datelor cu caracter personal

Sediul social şi adresa administrativă: oraşul Sofia 1592, b-dul „Prof. Tsvetan Lazarov” nr. 2

Adresa de corespondenţă: oraşul Sofia 1592, b-dul „Prof. Tsvetan Lazarov” nr. 2

Telefon: 02 915 3 518

Pagină de internet: www.cpdp.bg

 

Mariv Consult EOOD (denumită în continuare pe scurt „Administrator“ sau „Societatea“) îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Legea privind protecţia datelor cu caracter personal şi cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. Prezentele informaţii au scopul de a vă informa cu privire la toate aspectele legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către Societate şi cu privire la drepturile pe care le aveţi în legătură cu această prelucrare.


Temeiul colectării, prelucrării şi stocării datelor dvs. cu caracter personal

Art. 1. Administratorul colectează şi prelucrează datele dvs. cu caracter personal în legătură cu utilizarea magazinului electronic www.fotoralasers.com şi încheierea de contracte cu societatea în temeiul art. 6, alin. 1, Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR), şi în special pe baza următorului temei:

Acordul expres primit de la dvs. în calitate de client;

Îndeplinirea obligaţiilor Administratorului conform contractului cu dvs.;

Respectarea unei obligaţii legale care este aplicabilă Administratorului;

În scopurile intereselor legitime ale Administratorului sau ale unei terţe persoane.


Scopurile şi principiile colectării, prelucrării şi stocării datelor dvs. cu caracter personal

Art. 2. (1) Noi colectăm şi prelucrăm datele cu caracter personal pe care dvs. ni le furnizaţi în ceea ce priveşte utilizarea magazinului electronic şi încheierea unui contract cu societatea, inclusiv în următoarele scopuri:

-    crearea unui profil şi furnizarea unei funcţionalităţi complete la utilizarea magazinului online;
-    încheierea şi executarea unui contract de la distanţă;
-    individualizarea unei părţi la contract;
-    scopuri contabile;
-    scopuri statistice;
-    protecţia securităţii informaţionale;
-    garantarea executării contractului de furnizare a serviciului respectiv;
-    trimiterea unui buletin informativ în cazul exprimării dorinţei dvs.
(2) Noi respectăm următoarele principii la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal:
-    legalitate, bună credinţă şi transparenţă;
-    limitarea scopurilor prelucrării;
-    corelarea cu scopurile prelucrării şi minimizarea numărului de date colectate;
-    exactitatea şi actualitatea datelor;
-    limitarea stocării în vederea realizării obiectivelor;
-    integritatea şi confidenţialitatea prelucrării şi garantarea unui nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal.
(3) La prelucrarea şi stocarea datelor cu caracter personal, Administratorul poate prelucra şi stoca datele cu caracter personal în scopul protejării următoarelor interese legitime ale sale:
-    îndeplinirea obligaţiilor sale faţă de Agenţia Naţională de Venituri, Ministerul de Interne şi alte autorități de stat şi municipale.


Ce fel de date cu caracter personal colectează, prelucrează şi stochează societatea noastră

Art. 3. (1) Societatea efectuează următoarele operaţiuni cu datele cu caracter personal furnizate de dvs. în următoarele scopuri:

Înregistrarea unui utilizator în magazinul electronic şi executarea unui contract de vânzare-cumpărare de la distanţă – scopul acestei operaţiuni este crearea unui profil pentru utilizarea magazinului electronic pentru achiziţionarea de bunuri şi furnizarea datelor de contact pentru efectuarea livrării bunurilor achiziţionate. Înregistrarea şi crearea unui profil pentru utilizarea magazinului online nu este un pas obligatoriu de furnizare a serviciului şi acesta este accesibil într-o măsură semnificativă şi fără crearea unui profil.

Concluzia evaluării efectului: Pe baza evaluării realizate a efectului, operaţiunea de „Înregistrare a unui utilizator în magazinul electronic şi executarea unui contract de vânzare-cumpărare de la distanţă“ este admisibilă pentru realizare şi oferă garanţii suficiente pentru protejarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor vizate, în conformitate cu cerinţele GDPR.

Încheierea și realizarea unei tranzacţii comerciale cu un client sau cu un partener – scopul acestei operaţiuni este încheierea şi executarea unui contract cu un partener comercial sau cu un client şi administrarea acestuia. Având în vedere domeniul de aplicare limitat al datelor cu caracter personal colectate şi faptul că o parte dintre acestea sunt colectate din surse disponibile publicului, nu este necesară efectuarea unei evaluări a efectului operaţiunii.

Trimiterea unui buletin informativ (newsletter) – scopul acestei operaţiuni este administrarea procesului de trimitere a buletinelor către clienţii care au declarat că doresc să primească. Având în vedere domeniul de aplicare limitat al datelor cu caracter personal colectate, nu este necesară efectuarea unei evaluări a efectului operaţiunii.

Exercitarea dreptului de renunţare sau depunerea unei reclamaţii – scopul acestei operaţiuni este administrarea procesului de exercitare a dreptului de renunţare sau de reclamaţie de către client. Având în vedere domeniul de aplicare limitat al datelor cu caracter personal colectate, nu este necesară efectuarea unei evaluări a efectului operaţiunii.

(2) Administratorul prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal şi informaţii în următoarele scopuri şi pentru următoarele motive:


Datele dvs. de individualizare (adresă de e-mail, nume, etc.)

Scopul pentru care sunt colectate datele: 1) efectuarea unui contact cu utilizatorul şi trimiterea de informaţii către acesta, 2) pentru scopurile înregistrării unui utilizator în magazinul online, precum şi 3) pentru trimiterea unui buletin informativ.

Temeiul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal – Prin acceptarea condiţiilor generale şi prin înregistrarea în magazinul electronic sau prin plasarea unei comenzi fără înregistrare, sau prin încheierea unui contract scris, între Administrator şi dvs. se creează o relaţie contractuală în baza căreia prelucrăm datele dvs. cu caracter personal – art. 6, alin. 1, lit. (b) din GDPR. Datele dvs. pentru trimiterea unui buletin informativ sunt prelucrate cu acordul expres dat de dvs. – art. 6, alin. 1, lit. (а) din GDPR.


Date pentru efectuarea livrării (nume, telefon, adresă, etc.)

Scopul pentru care sunt colectate datele: Îndeplinirea obligaţiilor administratorului în baza unui contract de vânzare-cumpărare şi de livrare a bunurilor achiziţionate.

Temeiul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal – Prin acceptarea condiţiilor generale şi prin înregistrarea în magazinul electronic sau prin plasarea unei comenzi fără înregistrare, sau prin încheierea unui contract scris, între Administrator şi dvs. se creează o relaţie contractuală în baza căreia prelucrăm datele dvs. cu caracter personal – art. 6, alin. 1, lit. (b) din GDPR.


Date suplimentare furnizate de dvs. – Dacă doriţi să adăugaţi date în profilul dvs., puteţi să completaţi în acesta date despre nume, prenume şi număr de telefon.

Scopul pentru care sunt colectate datele: Adăugarea de informaţii despre utilizator în contul său de utilizator.

Temeiuri pentru prelucrarea datelor: Dvs. v-aţi dat acordul expres pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri concrete – art. 6, alin. 1, lit. (a) din GDPR, în momentul înregistrării în magazinul online. Furnizarea acestor date nu este obligatorie pentru înregistrarea în magazinul online.

(3) Administratorul nu colectează şi nu prelucrează date cu caracter personal care se referă la următoarele:

-    dezvăluie originea rasială sau etnică;
-    dezvăluie convingeri politice, religioase sau filosofice, sau apartenenţa la organizații sindicale;
-    date genetice şi biometrice, date privind starea de sănătate sau date privind viaţa sexuală sau orientarea sexuală.

(4) Datele cu caracter personal sunt colectate de către Administrator de la persoanele la care se referă.

(5) Societatea nu ia decizii cu date în mod automat.

Art. 4. (1) Societatea efectuează următoarele operaţiuni cu datele cu caracter personal furnizate de dvs., în calitate de reprezentanţi legali sau mandatari ai persoanelor juridice - parteneri comerciali, în următoarele scopuri:

Încheierea şi realizarea unei tranzacţii comerciale: Pentru încheierea şi realizarea unei tranzacţii comerciale cu o societate comercială, noi prelucrăm doar numele complet al reprezentantului legal sau al persoanei împuternicite de societate. Concluzia evaluării efectului: Având în vedere volumul redus al persoanelor fizice ale căror date sunt prelucrate şi volumul limitat de date cu caracter personal care sunt colectate, efectuarea unei evaluări a efectului nu este necesară pentru prezenta operaţiune.

(2) Datele cu caracter personal sunt colectate de către Administrator de la persoanele la care se referă şi de la Registrul Comerţului de pe lângă Agenţia de Înscrieri.

(3) Societatea nu ia decizii cu date în mod automat.

Art. 5. Administratorul poate utiliza aşa-numitele „cookies“ în scopul de a oferi o funcţionalitate completă site-ului web, în scopul de a îmbunătăţi experienţa utilizatorului, scopuri statistice, acces facil, etc., cu care sunteţi de acord prin utilizarea site-ului nostru web. Dvs. puteţi să controlaţi şi/sau să ştergeţi aceste „cookies“ în orice moment prin setările browser-ului utilizat de dvs. Aceste „cookies“ nu reprezintă date personale şi nu sunt utilizate pentru identificarea vizitatorilor şi a utilizatorilor magazinului electronic.


Termenul de stocare a datelor dvs. cu caracter personal

Art. 6. (1) Administratorul va stoca datele dvs. cu caracter personal numai în perioada existenţei profilului dvs. în magazinul online. După ştergerea profilului dvs., Administratorul va lua toate măsurile necesare pentru a şterge şi distruge toate datele dvs. fără întârziere nejustificată sau pentru a le face anonime (adică să le aducă într-o formă care nu vă dezvăluie personalitatea).

(2) Administratorul prelucrează datele dvs. cu caracter personal pe care le-aţi furnizat la efectuarea unei comenzi fără înregistrare în magazinul electronic, până la finalizarea comenzii, cu excepţia cazului în care v-aţi dat acordul expres la efectuarea comenzii ca datele dvs. să fie prelucrate în scopurile îmbunătăţirii serviciului, oferirii unui conţinut special pentru dvs., unor condiţii individuale, promoţii, precum şi în scopuri statistice.

(3) Administratorul stochează datele dvs. cu caracter personal furnizate în legătură cu comenzile online efectuate pentru o perioadă de 5 ani în scopul protejării intereselor juridice ale Administratorului în cazul unor litigii judecătoreşti sau administrative cu utilizatori ai magazinului online.

(4) Administratorul vă va anunţa în cazul în care perioada de stocare a datelor trebuie să fie extinsă având în vedere îndeplinirea unei obligaţii normative, sau având în vedere interesele legitime ale Administratorului sau altceva.

(5) Administratorul stochează datele cu caracter personal pe care trebuie să le păstreze în temeiul legislaţiei aplicabile pentru perioada corespunzătoare prevăzută, care poate depăşi perioada existenţei profilului dvs. în magazinul electronic sau până la finalizarea comenzii.

Art. 7. Administratorul stochează datele cu caracter personal ale reprezentanţilor legali ai partenerilor săi comerciali pe perioada executării contractului, pentru respectarea intereselor legitime şi a obligaţiilor legale ale Administratorului, această perioadă putând depăşi termenul contractului încheiat.


Transmiterea datelor dvs. cu caracter personal pentru prelucrare

Art. 8. (1) Administratorul poate, la aprecierea sa, să transmită o parte sau toate datele dvs. cu caracter personal către procesatori de date cu caracter personal pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare pe care le-aţi acceptat, cu respectarea cerinţelor Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR).

(2) Administratorul vă va anunţa în cazul în care are intenția să transmită o parte sau toate datele dvs. cu caracter personal către ţări terţe sau către organizaţii internaţionale.

 

Drepturile dvs. în cazul colectării, prelucrării şi stocării datelor dvs. cu caracter personal

Retragerea acordului de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal

Art. 9. (1) În cazul în care nu doriţi ca datele dvs. cu caracter personal să fie prelucrate în scopuri de marketing şi primirea unui buletin informativ, dvs. puteţi oricând să vă retrageţi acordul de prelucrare prin completarea formularului de retragere a acordului din Anexa nr. 1 sau printr-o cerere în text liber trimisă către noi prin e-mail.

(2) După primirea solicitării dvs., vă vom trimite la adresa de e-mail pe care aţi indicat-o pentru primirea buletinelor informative şi a mesajelor publicitare, o scrisoare cu instrucţiuni detaliate pentru verificarea dvs. ca destinatar al buletinelor informative şi ca subiect al datelor cu caracter personal pentru care se solicită retragerea acordului.

(3) Retragerea acordului nu afectează legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal pe care Administratorul a efectuat-o până în acest moment.


Dreptul la acces

Art. 10. (1) Aveţi dreptul să solicitaţi şi să primiți de la Administrator o confirmare dacă sunt prelucrate datele cu caracter personal referitoare la dvs., trimiţându-ne o cerere în text liber prin e-mail.

(2) Aveţi dreptul să primiţi acces la datele referitoare la dvs., precum şi la informaţiile legate de colectarea, prelucrarea şi stocarea datelor dvs. cu caracter personal.

(3) După primirea solicitării dvs., vă vom trimite la adresa de e-mail pe care aţi utilizat-o pentru înregistrare sau pentru efectuarea de comenzi în magazinul electronic, o scrisoare cu instrucţiuni detaliate pentru verificarea dvs. ca subiect al datelor cu caracter personal la care a fost solicitat accesul.

(4) După efectuarea verificării conform alin. 3, Administratorul vă va furniza la cerere o copie a datelor prelucrate cu caracter personal referitoare la dvs., în formă electronică sau în altă formă adecvată.

(5) Furnizarea accesului la date este gratuită, însă Administratorul îşi rezervă dreptul de a impune o taxă administrativă în caz de repetare sau de exagerare a solicitărilor.


Dreptul la corectare sau completare

Art. 11. (1) Dvs. puteţi să corectaţi sau să completaţi în orice moment datele cu caracter personal inexacte sau incomplete referitoare la dvs., prin opţiunea „Editarea profilului“.

(2) Dvs. puteţi să corectaţi sau să completaţi datele cu caracter personal inexacte sau incomplete referitoare la dvs. direct prin profilul dvs. din site-ul web sau prin înaintarea unei solicitări către Administrator prin e-mail, utilizând formularul din Anexa nr. 4, sau printr-o cerere în text liber.


Dreptul la ştergerea datelor („să fii uitat/ă“)

Art. 12. (1) Dvs. aveţi dreptul să solicitaţi Administratorului ştergerea unei părţi sau a tuturor datelor cu caracter personal legate de dvs., iar Administratorul are obligaţia să le şteargă fără întârziere nejustificată, atunci când există unul dintre temeiurile specificate mai jos:

-    datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod;
-    Dvs. vă retrageţi acordul pe care se bazează prelucrarea datelor şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
-    Dvs. aţi formulat obiecţii asupra prelucrării datelor cu caracter personal legate de dvs., inclusiv în scopurile marketingului direct, şi nu există temeiuri legale pentru prelucrare care să aibă prioritate;
-    datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal;
-    datele cu caracter personal trebuie să fie şterse în scopul respectării unei obligaţii legale în temeiul legislaţiei UE sau al legislaţiei unui stat membru care se aplică față de Administrator;
-    datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii către societatea informaţională.

(2) Administratorul nu este obligat să şteargă datele cu caracter personal, dacă le stochează şi prelucrează:

-    pentru exercitarea dreptului la libertate de exprimare şi a dreptului la informare;
-    pentru respectarea unei obligaţii legale care necesită o prelucrare prevăzută în legislaţia UE sau în legislaţia statului membru, care se aplică față de Administrator sau pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau la exercitarea unor atribuţii oficiale care i-au fost conferite;
-    din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice;
-    pentru scopul arhivării în interes public, pentru cercetări ştiinţifice sau istorice sau pentru scopuri statistice;
-    pentru stabilirea, exercitarea sau protejarea unor revendicări juridice.

(3) Pentru a vă exercita dreptul de a fi uitat/ă, este necesar să ne trimiteţi prin e-mail o solicitare de ştergere a datelor dvs. cu caracter personal pe care Administratorul le prelucrează, completând formularul din Anexa nr. 2 sau printr-o cerere în text liber, după care Administratorul va trimite la adresa de e-mail pe care aţi utilizat-o pentru înregistrare sau pentru efectuarea de comenzi în magazinul electronic o scrisoare cu instrucţiuni detaliate pentru verificarea dvs. în calitate de utilizator al magazinului şi ca subiect al datelor cu caracter personal pentru care a fost înaintată solicitarea de ştergere.

(4) După certificarea identităţii persoanei care a înaintat solicitarea şi a persoanei la care se referă datele în conformitate cu instrucţiunile trimis de dvs., noi vom şterge toate datele pe care le prelucrăm despre dvs., în conformitate cu alin. 3.

(5) În cazul în care există comandă efectuată de dvs. care se află în proces de prelucrare, puteţi să solicitaţi să fiţi „uitat/ă“ abia după finalizarea cu succes a comenzii.


Dreptul la limitare

Art. 13. Dvs. aveţi dreptul să solicitaţi Administratorului să limiteze prelucrarea datelor legate de dvs., trimiţându-ne o solicitare în text liber prin e-mail atunci când:

-    contestaţi exactitatea datelor cu caracter personal pentru o perioadă care permite Administratorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal;
-    prelucrarea este ilegală, dar dvs. nu doriţi ca datele cu caracter personal să fie şterse, ci numai să fie limitată utilizarea acestora;

Administratorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dvs. le solicitaţi pentru stabilirea, exercitarea sau protejarea unor revendicări juridice proprii;

Aţi formulat obiecţii asupra prelucrării în aşteptarea verificării faptului dacă temeiurile legale ale Administratorului au prioritate în faţa intereselor dvs.

(2) După primirea solicitării dvs., vă vom trimite la adresa de e-mail pe care aţi utilizat-o pentru înregistrare sau pentru efectuarea de comenzi în magazinul electronic, o scrisoare cu instrucţiuni detaliate pentru verificarea dvs. ca utilizator al magazinului şi ca subiect al datelor cu caracter personal pentru care a fost înaintată solicitarea de limitare a prelucrării.

(3) După efectuarea verificării conform alin. 2, Societatea va înceta prelucrarea datelor dvs., dar nu va şterge mesajele pe care le-aţi publicat în magazinul online, dacă acestea există.


Dreptul la portabilitate

Art. 14. (1) În cazul în care v-aţi dat acordul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal sau prelucrarea este necesară pentru executarea contractului cu Administratorul, sau dacă datele dvs. sunt prelucrate în mod automat, dvs. puteţi:

-    să solicitaţi Administratorului să vă furnizeze datele dvs. cu caracter personal într-un format lizibil şi să le transferaţi către un alt Administrator;
-    să solicitaţi Administratorului să transfere direct datele dvs. cu caracter personal către un administrator specificat de dvs., atunci când acest lucru este realizabil din punct de vedere tehnic.

(2) Dvs. puteţi să vă exercitaţi dreptul la portabilitate trimiţându-ne prin e-mail formularul completat conform Anexei nr. 3 sau o cerere în text liber, după care Administratorul va trimite la adresa de e-mail pe care aţi utilizat-o pentru înregistrare sau pentru efectuarea de comenzi în magazinul electronic, o scrisoare cu instrucţiuni detaliate pentru verificarea dvs. ca utilizator al magazinului şi ca subiect al datelor cu caracter personal pentru care a fost înaintată solicitarea de portabilitate.

(3) După efectuarea verificărilor conform alin. 2, Societatea va trimite la adresa de e-mail specificată de dvs. datele pe care le prelucrează despre dvs., în format XML.


Dreptul de a primi informaţii

Art. 15. Dvs. puteţi solicita Administratorului să vă informeze cu privire la toţi destinatarii cărora le-au fost dezvăluite datele cu caracter personal pentru care a fost solicitată corectarea, ştergerea sau limitarea prelucrării. Administratorul poate să refuze furnizarea acestor informaţii, dacă acest lucru ar fi imposibil sau dacă ar necesita eforturi disproporţionat de mari.


Dreptul la obiecţie

Art. 16. Dvs. puteţi formula obiecţii în orice moment asupra prelucrării datelor cu caracter personal de către Administrator care se referă la acesta, inclusiv în cazul în care sunt prelucrate în scopuri de profilare sau de marketing direct.


Drepturile dvs. în cazul încălcării securităţii datelor dvs. cu caracter personal

Art. 17. (1) În cazul în care Administratorul constată o încălcare a securităţii datelor dvs. cu caracter personal, care poate genera un risc ridicat pentru drepturile şi libertăţile dvs., acesta vă va notifica fără întârziere nejustificată cu privire la încălcare, precum şi cu privire la măsurile care au fost întreprinse sau urmează a fi întreprinse.

(2) Administratorul nu este obligat să vă notifice, în cazul în care:

-    a întreprins măsuri tehnice şi organizatorice adecvate de protecţie în legătură cu datele afectate de încălcarea securităţii;
-    a luat ulterior măsuri care garantează că încălcarea nu va duce la un risc ridicat pentru drepturile dvs.;
-    notificarea ar necesita eforturi disproporţionate.


Persoane cărora li se furnizează datele dvs. cu caracter personal

Art. 18. (1) În scopurile prelucrării datelor dvs. cu caracter personal şi ale furnizării serviciului cu funcţionalitate completă şi având în vedere interesele dvs., Administratorul poate furniza datele următoarelor persoane care prelucrează date:


Persoana care prelucrează date cu caracter personal   Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Firme de curierat   Executarea şi livrarea comenzilor atribuite


(2) Persoanele care prelucrează date cu caracter personale respectă toate cerinţele legale şi de securitate la prelucrarea şi stocarea datelor dvs. cu caracter personal.

Art. 19. Administratorul nu efectuează transferul datelor dvs. către ţări terţe.

Art. 20. În cazul încălcării drepturilor dvs. în conformitate cu legislaţia specificată mai sus sau cu cea aplicabilă privind protecţia datelor cu caracter personal, aveţi dreptul să depuneţi o plângere la Comisia pentru protecţia datelor cu caracter personal, după cum urmează:

Denumire: Comisia pentru protecţia datelor cu caracter personal

Sediul social şi adresa administrativă: oraşul Sofia 1592, b-dul „Prof. Tsvetan Lazarov” nr. 2

Adresa de corespondenţă: oraşul Sofia 1592, b-dul „Prof. Tsvetan Lazarov” nr. 2

Telefon: 02 915 3 518

Pagină de internet: www.cpdp.bg


Art. 21. Puteţi să vă exercitaţi toate drepturile privind protecţia datelor dvs. cu caracter personal prin intermediul formularelor anexate la prezentele informaţii. Desigur, aceste formulare nu sunt obligatorii şi vă puteţi înainta solicitările în orice formă care conţine o declaraţie în acest sens şi care vă identifică ca deţinător al datelor.

Art. 22. În cazul în care acordul se referă la un transfer, Administratorul va descrie riscurile posibile privind transferul datelor către ţări terţe, în lipsa unei soluţii de protecţie adecvată şi a unor mijloace corespunzătoare de protecţie.

 


Anexa nr. 1

Formular de retragere a acordului pentru scopurile prelucrării

Numele dvs.*: .........................

Adresa dvs. de e-mail pe care aţi utilizat-o în magazinul electronic*: .........................

Date pentru feedback (e-mail)*: .........................


Către

Denumire: Mariv Consult EOOD

CUI / COD BULSTAT: 115852162

Sediul social şi adresa administrativă: Plovdiv, b-dul „Bulgaria” 158

Adresa de corespondenţă: Plovdiv, str. „Dragota” 24

Telefon: +359877555111

E-mail: fotoralasers@gmail.com

Site web: www.fotoralasers.com

 

Prin prezenta îmi retrag acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal furnizate de mine în scopurile primirii unui buletin informativ, a unor anunţuri publicitare sau a altor materiale de marketing, fiindu-mi cunoscute condiţiile de retragere a acordului în conformitate cu Informaţiile obligatorii pentru drepturile persoanelor privind protecţia datelor cu caracter personal ale magazinului electronic.

În cazul încălcării drepturilor dvs. în conformitate cu legislaţia specificată mai sus sau cu cea aplicabilă privind protecţia datelor cu caracter personal, aveţi dreptul să depuneţi o plângere la Comisia pentru protecţia datelor cu caracter personal, după cum urmează:


Denumire: Comisia pentru protecţia datelor cu caracter personal

Sediul social şi adresa administrativă: oraşul Sofia 1592, b-dul „Prof. Tsvetan Lazarov” nr. 2

Adresa de corespondenţă: oraşul Sofia 1592, b-dul „Prof. Tsvetan Lazarov” nr. 2

Telefon: 02 915 3 518

Pagină de internet: www.cpdp.bg

 

Anexa nr. 2

Solicitare „să fiu uitat/ă“ – pentru ştergerea datelor cu caracter personal legate de mine

Numele dvs.*: .........................

Adresa dvs. de e-mail cu care v-aţi înregistrat sau pe care aţi utilizat-o pentru comenzi în magazinul electronic*: .........................

Date pentru feedback (e-mail)*: .........................

 

Către

Denumire: Mariv Consult EOOD

CUI / COD BULSTAT: 115852162

Sediul social şi adresa administrativă: Plovdiv, b-dul „Bulgaria” 158

Adresa de corespondenţă: Plovdiv, str. „Dragota” 24

Telefon: +359877555111

E-mail: fotoralasers@gmail.com

Site web: www.fotoralasers.com

 

Vă rog să ştergeţi din bazele dvs. de date toate datele cu caracter personal pe care le colectați, prelucrați și stocați, care sunt furnizate de mine sau de către terţi şi care sunt legate de mine, în conformitate cu identificarea specificată.

Declar că îmi este cunoscut faptul că o parte sau toate datele mele cu caracter personal pot fi prelucrate şi stocate în continuare de către administrator în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale legale.

În cazul încălcării drepturilor dvs. în conformitate cu legislaţia specificată mai sus sau cu cea aplicabilă privind protecţia datelor cu caracter personal, aveţi dreptul să depuneţi o plângere la Comisia pentru protecţia datelor cu caracter personal, după cum urmează:

 

Denumire: Comisia pentru protecţia datelor cu caracter personal

Sediul social şi adresa administrativă: oraşul Sofia 1592, b-dul „Prof. Tsvetan Lazarov” nr. 2

Adresa de corespondenţă: oraşul Sofia 1592, b-dul „Prof. Tsvetan Lazarov” nr. 2

Telefon: 02 915 3 518

Pagină de internet: www.cpdp.bg

 

Anexa nr. 3

Solicitare de portabilitate a datelor cu caracter personal

Numele dvs.*: .........................

Adresa dvs. de e-mail cu care v-aţi înregistrat sau pe care aţi utilizat-o pentru comenzi în magazinul electronic*: .........................

Date pentru feedback (e-mail)*: .........................


Către

Denumire: Mariv Consult EOOD

CUI / COD BULSTAT: 115852162

Sediul social şi adresa administrativă: Plovdiv, b-dul „Bulgaria” 158

Adresa de corespondenţă: Plovdiv, str. „Dragota” 24

Telefon: +359877555111

E-mail: fotoralasers@gmail.com

Site web: www.fotoralasers.com

 

Vă rog ca toate datele cu caracter personal legate de mine care sunt colectate, prelucrate şi stocate în bazele dvs. de date să fie trimise în format XML la:

E-mail: .........................

Administrator – persoana care primeşte datele: .........................

Denumire: .........................

Număr de identificare (CUI, COD BULSTAT, număr de înregistrare la Comisia pentru protecţia datelor cu caracter personal): .........................

E-mail: .........................


În cazul încălcării drepturilor dvs. în conformitate cu legislaţia specificată mai sus sau cu cea aplicabilă privind protecţia datelor cu caracter personal, aveţi dreptul să depuneţi o plângere la Comisia pentru protecţia datelor cu caracter personal, după cum urmează:

Denumire: Comisia pentru protecţia datelor cu caracter personal

Sediul social şi adresa administrativă: oraşul Sofia 1592, b-dul „Prof. Tsvetan Lazarov” nr. 2

Adresa de corespondenţă: oraşul Sofia 1592, b-dul „Prof. Tsvetan Lazarov” nr. 2

Telefon: 02 915 3 518

Pagină de internet: www.cpdp.bg

 

Anexa nr. 4

Solicitare de corectare a datelor

Numele dvs.*: .........................

Adresa dvs. de e-mail cu care v-aţi înregistrat sau pe care aţi utilizat-o pentru comenzi în magazinul electronic*: .........................

Date pentru feedback (e-mail)*: .........................


Către

Denumire: Mariv Consult EOOD

CUI / COD BULSTAT: 115852162

Sediul social şi adresa administrativă: Plovdiv, b-dul „Bulgaria” 158

Adresa de corespondenţă: Plovdiv, str. „Dragota” 24

Telefon: +359877555111

E-mail: fotoralasers@gmail.com
Site web: www.fotoralasers.com


Vă rog să corectaţi următoarele date cu caracter personal pe care le colectați, prelucrați și stocați, care sunt furnizate de mine sau de către terţi şi care sunt legate de mine, după cum urmează:

Date care trebuie corectate:
..................................................

Vă rog să fie corectate astfel:
..................................................

În cazul încălcării drepturilor dvs. în conformitate cu legislaţia specificată mai sus sau cu cea aplicabilă privind protecţia datelor cu caracter personal, aveţi dreptul să depuneţi o plângere la Comisia pentru protecţia datelor cu caracter personal, după cum urmează:

Denumire: Comisia pentru protecţia datelor cu caracter personal

Sediul social şi adresa administrativă: oraşul Sofia 1592, b-dul „Prof. Tsvetan Lazarov” nr. 2

Adresa de corespondenţă: oraşul Sofia 1592, b-dul „Prof. Tsvetan Lazarov” nr. 2

Telefon: 02 915 3 518

Pagină de internet: www.cpdp.bg

Adresa de corespondenţă: Plovdiv, str. „Dragota” 24

Telefon: +359877555111

E-mail: fotoralasers@gmail.com

Site web: www.fotoralasers.com

Prin prezenta îmi retrag acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal furnizate de mine în scopurile primirii unui buletin informativ, a unor anunţuri publicitare sau a altor materiale de marketing, fiindu-mi cunoscute condiţiile de retragere a acordului în conformitate cu Informaţiile obligatorii pentru drepturile persoanelor privind protecţia datelor cu caracter personal ale magazinului electronic.

În cazul încălcării drepturilor dvs. în conformitate cu legislaţia specificată mai sus sau cu cea aplicabilă privind protecţia datelor cu caracter personal, aveţi dreptul să depuneţi o plângere la Comisia pentru protecţia datelor cu caracter personal, după cum urmează:


Denumire: Comisia pentru protecţia datelor cu caracter personal

Sediul social şi adresa administrativă: oraşul Sofia 1592, b-dul „Prof. Tsvetan Lazarov” nr. 2

Adresa de corespondenţă: oraşul Sofia 1592, b-dul „Prof. Tsvetan Lazarov” nr. 2

Telefon: 02 915 3 518

Pagină de internet: www.cpdp.bg

 

Anexa nr. 2

Solicitare „să fiu uitat/ă“ – pentru ştergerea datelor cu caracter personal legate de mine

Numele dvs.*: .........................

Adresa dvs. de e-mail cu care v-aţi înregistrat sau pe care aţi utilizat-o pentru comenzi în magazinul electronic*: .........................

Date pentru feedback (e-mail)*: .........................

 

Către

Denumire: Mariv Consult EOOD

CUI / COD BULSTAT: 115852162

Sediul social şi adresa administrativă: Plovdiv, b-dul „Bulgaria” 158

Adresa de corespondenţă: Plovdiv, str. „Dragota” 24

Telefon: +359877555111

E-mail: fotoralasers@gmail.com

Site web: www.fotoralasers.com

 

Vă rog să ştergeţi din bazele dvs. de date toate datele cu caracter personal pe care le colectați, prelucrați și stocați, care sunt furnizate de mine sau de către terţi şi care sunt legate de mine, în conformitate cu identificarea specificată.

Declar că îmi este cunoscut faptul că o parte sau toate datele mele cu caracter personal pot fi prelucrate şi stocate în continuare de către administrator în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale legale.

În cazul încălcării drepturilor dvs. în conformitate cu legislaţia specificată mai sus sau cu cea aplicabilă privind protecţia datelor cu caracter personal, aveţi dreptul să depuneţi o plângere la Comisia pentru protecţia datelor cu caracter personal, după cum urmează:

 

Denumire: Comisia pentru protecţia datelor cu caracter personal

Sediul social şi adresa administrativă: oraşul Sofia 1592, b-dul „Prof. Tsvetan Lazarov” nr. 2

Adresa de corespondenţă: oraşul Sofia 1592, b-dul „Prof. Tsvetan Lazarov” nr. 2

Telefon: 02 915 3 518

Pagină de internet: www.cpdp.bg

 

Anexa nr. 3

Solicitare de portabilitate a datelor cu caracter personal

Numele dvs.*: .........................

Adresa dvs. de e-mail cu care v-aţi înregistrat sau pe care aţi utilizat-o pentru comenzi în magazinul electronic*: .........................

Date pentru feedback (e-mail)*: .........................


Către

Denumire: Mariv Consult EOOD

CUI / COD BULSTAT: 115852162

Sediul social şi adresa administrativă: Plovdiv, b-dul „Bulgaria” 158

Adresa de corespondenţă: Plovdiv, str. „Dragota” 24

Telefon: +359877555111

E-mail: fotoralasers@gmail.com

Site web: www.fotorlasers.com

 

Vă rog ca toate datele cu caracter personal legate de mine care sunt colectate, prelucrate şi stocate în bazele dvs. de date să fie trimise în format XML la:

E-mail: .........................

Administrator – persoana care primeşte datele: .........................

Denumire: .........................

Număr de identificare (CUI, COD BULSTAT, număr de înregistrare la Comisia pentru protecţia datelor cu caracter personal): .........................

E-mail: .........................


În cazul încălcării drepturilor dvs. în conformitate cu legislaţia specificată mai sus sau cu cea aplicabilă privind protecţia datelor cu caracter personal, aveţi dreptul să depuneţi o plângere la Comisia pentru protecţia datelor cu caracter personal, după cum urmează:

Denumire: Comisia pentru protecţia datelor cu caracter personal

Sediul social şi adresa administrativă: oraşul Sofia 1592, b-dul „Prof. Tsvetan Lazarov” nr. 2

Adresa de corespondenţă: oraşul Sofia 1592, b-dul „Prof. Tsvetan Lazarov” nr. 2

Telefon: 02 915 3 518

Pagină de internet: www.cpdp.bg

 

Anexa nr. 4

Solicitare de corectare a datelor

Numele dvs.*: .........................

Adresa dvs. de e-mail cu care v-aţi înregistrat sau pe care aţi utilizat-o pentru comenzi în magazinul electronic*: .........................

Date pentru feedback (e-mail)*: .........................


Către

Denumire: Mariv Consult EOOD

CUI / COD BULSTAT: 115852162

Sediul social şi adresa administrativă: Plovdiv, b-dul „Bulgaria” 158

Adresa de corespondenţă: Plovdiv, str. „Dragota” 24

Telefon: +359877555111

E-mail: fotoralasers@gmail.com

Site web: www.fotoralasers.com


Vă rog să corectaţi următoarele date cu caracter personal pe care le colectați, prelucrați și stocați, care sunt furnizate de mine sau de către terţi şi care sunt legate de mine, după cum urmează:

Date care trebuie corectate:
..................................................

Vă rog să fie corectate astfel:
..................................................

În cazul încălcării drepturilor dvs. în conformitate cu legislaţia specificată mai sus sau cu cea aplicabilă privind protecţia datelor cu caracter personal, aveţi dreptul să depuneţi o plângere la Comisia pentru protecţia datelor cu caracter personal, după cum urmează:

Denumire: Comisia pentru protecţia datelor cu caracter personal

Sediul social şi adresa administrativă: oraşul Sofia 1592, b-dul „Prof. Tsvetan Lazarov” nr. 2

Adresa de corespondenţă: oraşul Sofia 1592, b-dul „Prof. Tsvetan Lazarov” nr. 2

Telefon: 02 915 3 518

Pagină de internet: www.cpdp.bg
 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

bottom of page